Direktrekrytering


Vi är sedan 2006 specialiserade på rekrytering av chefer och specialister till både privat och offentlig sektor. Våra rekryteringskonsulter har mångårig erfarenhet inom rekrytering och HR. Vi har även lång erfarenhet av ledningspositioner inom stat, kommun och landsting. Vårt kunnande gör att vi har en god förmåga att sätta oss in i olika organisationers behov och vi vet vad som krävs för att leverera rätt kandidat till våra kunder. Vi arbetar dagligen från våra kontor runt om i Sverige med att systematiskt kartlägga marknaden och intervjua intressanta kandidater.

Att du som kund själv anställer personen (direktrekrytering) är det bästa sättet när du ska utöka din verksamhet med chefer och specialister. Det krävs då från vår sida en speciell typ av metodik och hantverk i rekryteringsprocessen.

  • Vi rekryterar chefer och specialister till offentlig sektor.
  • Vi erbjuder hela eller delar av rekryteringsprocessen, såsom Second Opinion.
  • Vi erbjuder omrekryteringsgaranti på alla våra uppdrag.
  • Vi använder oss av rekryteringsprocessen executive search.

Executive search

Analysfas

För att få en uppfattning om organisationens kultur och affärsmål genomför vi faktainsamling och intervjuer med nyckelpersoner. Vi upprättar därefter en kravprofil för den aktuella tjänsten. Vid önskemål tar vi också fram en s.k. jobbprofil eller ”look-a-like”-profil. Beroende på kultur och bransch tilldelas sedan en rekryterare uppdraget.

Genomförandefas

Vi genomför en bransch- och kompetenskartläggning. Vi aktiverar vårt nätverk, genomför riktad target på sociala medier, söker i databaser och annonserar via olika kanaler. Vi sammanställer sedan en s.k. ”long-list” av relevanta kandidater som vi kontaktar för CV-avstämning via telefon eller Skype. Därefter upprättar vi en s.k. ”short-list” med de mest intressanta kandidaterna och genomför djupintervjuer och personlighetstest. I nästa steg sätter vi samman kandidatpresentationer som vi går igenom med kund. Därefter följer kundintervjuer med utvalda kandidater. Vid önskemål från kund genomför vi färdighetstest (verbal, numerisk och logisk förmåga) av slutkandidaterna. Vi avslutar alltid med referenstagning och CV-kontroll. Anställningsavtal skrivs med kandidaten.

Uppföljningsfas

Vi återkopplar till samtliga sökanden samt de nyckelpersoner från företaget som var inkopplade under analys- och/eller genomförandefasen. Vi följer sedan upp rekryteringen löpande under de kommande tre till sex månaderna. Vi lämnar dessutom alltid en rekryteringsgaranti på sex månader.