Hyr en konsult


Lejonet & Partners har sedan 2006 med framgång hyrt ut nyckelpositioner på olika nivåer till både den privata och offentliga sektorn. Många kommuner och företag anlitar oss framförallt inom områdena vård & omsorg, sälj & marknad, ekonomi & administration samt IT/teknik.

Inhyrning innebär att din organisation hyr en konsult som är anställd av Lejonet & Partners. Vi har således arbetsgivaransvaret medan ni ansvarar för arbetsledningen av den inhyrda konsulten.

Att hyra in en konsult har blivit allt vanligare de senaste åren. Allt fler organisationer har upptäckt att detta är både en flexibel och kostnadseffektiv lösning. Våra kunder hyr ofta in en konsult för ett tidsbestämt uppdrag, arbetstoppar eller vid personal och organisationsförändringar.

  • Ni får en unik möjlighet att knyta till er personal som passar in i er organisation.
  • Ni får möjlighet att prova kompetens före permanent anställning.
  • Ni kan hyra på både kort och lång sikt, vilket är både flexibelt och kostnadseffektivt.
  • Ni har möjlighet att anställa konsulten kostnadsfritt efter sex månader, sk hyrrekrytering.

Vi arbetar dagligen med att systematiskt kartlägga marknaden och intervjua kandidater som söker sig till den offentliga sektorn. Vår långa erfarenhet gör att vi har en god förmåga att sätta oss in i olika organisationers behov. Vi vet vad som krävs för att leverera rätt kandidat till stat, kommun och landsting.

Vi använder oss av 6-stegs metoden vid konsultuthyrning:

Behovsanalys
En kravprofil och tidsplan upprättas för uppdraget. Beroende på kultur och bransch bestämmer vi sedan vilken rekryterare som skall tilldelas uppdraget.
Matchning
Vi annonserar och söker i olika databaser för att matcha kravprofilen. Rekryteraren aktiverar dessutom sitt nätverk.
Telefonintervju
Vi telefonintervjuar lämpliga kandidater och kallar sedan ett antal kandidater till en personlig intervju på något av våra kontor.
Personlig intervju och presentation för kund
Efter att ha intervjuat ett antal kandidater gör vi ett sista urval. Vi presenterar sedan 1-2 kandidater för kunden. Detta görs både muntligt & skriftligt.
Intervju hos kund
Kunden får nu möjlighet att träffa slutkandidaterna. Detta sker antingen hos kundföretaget eller på något av våra kontor.
Anställning och kvalitetssäkring
Efter referenstagning anställer vi den kandidat kunden bestämmer sig för. Uppföljning med kunden och konsulten sker löpande under uppdragets gång.