Karriärändring


Ibland händer det att arbetsgivare och arbetstagare måste gå skilda vägar. Orsakerna kan vara många, men beror ofta på att den anställde inte kan, får eller vill arbeta kvar på sin nuvarande position. Karriärändring är en tjänst som erbjuder hjälp med att gå skilda vägar under strukturerade former, vilket gynnar båda parter. Det här är också ett bra sätt för en arbetsgivare att visa att man har en positiv företagskultur där man tar hand om sina anställda. På så vis stärker man samtidigt sitt varumärke både hos personalen, kunder och sin omgivning.

När passar karriärändring?

Felrekrytering

Felrekrytering
Ibland går det fel när man anställer personal då arbetsbeskrivningen inte motsvarar den anställdes eller arbetsgivarens förväntningar. Karriärändring är då en bra möjlighet för båda parter att kunna gå vidare och börja om på nytt.


Felrekrytering

Förändrad arbetsförmåga
Saker händer i livet som inte alltid går att förutse. Karriärändring är då en bra metod för att hitta nya karriärmöjligheter för den anställde.


Förändrade kompetenskrav
Samhället utvecklas ständigt och krav på förändringar hos personalen är oundviklig. Det här kan leda till stress hos den anställde och produktionsbortfall hos arbetsgivaren. Karriärändring kan då vara en gynnsam lösning för båda parter.


Felrekrytering

Arbetsbrist
Ibland uppstår det arbetsbrist och det kan vara svårt för en arbetsgivare att säga upp en del av personalen. Karriärändring är då ofta en bra lösning för både den anställde och arbetsgivaren.


Felrekrytering

Samarbetssvårigheter
Ibland uppstår det konflikter på en arbetsplats som påverkar arbetsmiljön och produktiviteten. Karriärändring är då ett utmärkt redskap för att lösa detta.

Vi erbjuder skräddarsydda program för karriärändring

Karriärändring med mentorskap

Lejonet & Partners arbetar med aktiv coachning på plats hos arbetsgivaren. Vi befinner oss själva på arbetsplatsen för att identifiera olika lösningar. Vi arbetar samtidigt aktivt med den anställde i våra egna lokaler. Arbetsgivaren har i det här fallet tillsammans med den anställde kommit fram till att det finns lösningar för omställning på nuvarande arbetsplats. Aktiv coachning innebär olika typer av insatser så som kompetensutveckling eller mental träning. Den här metoden används ofta vid förändrad arbetsförmåga och förändrade kompetenskrav.

Karriärändring för specialister

Lejonet & Partners ansvarar här för den anställdes personliga utveckling på ett eller annat sätt. Den anställde arbetar antingen kvar på sin nuvarande arbetsplats under programmets gång eller så tecknar vi ett avtal med arbetsgivaren om en lönegaranti. Vi coachar den anställde och hittar lösningar som gör att den anställde kan gå vidare i sin karriär. Den här metoden används ofta vid förändrade kompetenskrav, samarbetssvårigheter, arbetsbrist och felrekryteringar.

Karriärändring för chefer

Lejonet & Partners tecknar omgående ett avtal med arbetsgivaren om en lönegaranti och programmet tar sin början i våra lokaler. Vi tar således direkt ett ansvar med att hitta nya vägar i karriären för den aktuella kandidaten. Positionen som chef är väldigt utsatt och påverkar ofta arbetsgivaren i form av produktionsbortfall. Den anställdes krav från sin omgivning innebär ofta en stor påfrestning och därmed en ohållbar situation. Den här metoden används mest vid felrekryteringar och samarbetssvårigheter.