Vikariepoolen


Vi har sedan 2006 specialiserat oss på att bygga upp vikariepooler inom vård, skola och social omsorg till offentlig sektor. Vi erbjuder vikarier inom en rad olika yrken såsom sjuksköterskor, lärare, elevassistenter, kockar, köksbiträden och städpersonal.

Vi samarbetar med ett flertal kommuner och företag runtom i Sverige. Allt fler företag och organisationer har upptäckt att detta är en flexibel, snabb och kostnadseffektiv lösning:

  • Ni betalar enbart för faktiska arbetstimmar.
  • Ni hyr enbart vid behov.
  • Ni får samma personer varje gång, vilket ökar effektiviteten.
  • Ni sparar er tid- vi löser er personalförsörjning.

Vi har genom åren byggt upp en stor vikariebank som hjälper organisationer vid sjukdomar, semestrar och arbetstoppar. Vår CV-databas innehåller idag över 40 000 kandidater.

Vår bemanningsprocess gör att vi på ett snabbt och effektivt sätt hittar rätt vikarie till er som kund.

Behovsanalys
Kravprofil och tidsplan upprättas för vikariepoolen.
Matchning
Vi annonserar och söker i olika databaser för att matcha kravprofilen.
Telefonintervju
Vi telefonintervjuar lämpliga kandidater.
Personlig intervju
Vi kallar sedan ett antal kandidater till en personlig intervju på något av våra kontor.
Vikariepoolen upprättas
Efter referenstagning och utdrag ur brottsregistret anställer vi de konsulter som ska ingå i poolen.
Återkoppling och kvalitetssäkring
Vi återkopplar till kunden och fortsätter sedan med löpande aktiviteter för att upprätthålla kvaliteten på poolen.